Αποτελέσματα

ΗμερομηνίαΑγώναςΏρα / Αποτελέσματα Γήπεδο
Δημ. Στάδιο Καλλιθέας
Εθνικό Στάδιο Αλκαζάρ
Γηπ. Γιάννης Παραλυκιδής
Δημ. Στάδιο Καρδίτσας
Γηπ. Θ. Βαρδινογιάννης
Δημ. Γήπεδο Σερρών
Δημ. Στάδιο Τρικάλων
Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμ.
Δημ. Γήπεδο Αιγίου
ΔΑΚ Γάλλου Ρεθύμνου
Δημ. Στάδιο Καλλιθέας
Γηπ. Αγ. Αναργύρων Άρτας
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου
Δημ. Στάδιο Αχαρνών
Γήπεδο Παναχαϊκής
Δημ. Σταδ. Βέροιας
Γηπ. Κλεάνθη Βικελίδη
Γήπεδο Δόξας Δράμας
Δημ. Στάδιο Τρικάλων
Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμ.
Γηπ. Γιάννης Παραλυκιδής
Δημ. Γήπεδο Αιγίου
Δημ. Στάδιο Καρδίτσας
Γηπ. Θ. Βαρδινογιάννης
Δημ. Γήπεδο Σερρών
Γήπεδο Δόξας Δράμας
Δημ. Στάδιο Σπάρτης
Δημ. Στάδιο Τρικάλων
Εθνικό Στάδιο Αλκαζάρ
Δημ. Στάδιο Καλλιθέας
Γήπεδο Παναχαϊκής
Γηπ. Αγ. Αναργύρων Άρτας
ΔΑΚ Γάλλου Ρεθύμνου
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου
Δημ. Στάδιο Αχαρνών
Γηπ. Κλεάνθη Βικελίδη
Γηπ. Γιάννης Παραλυκιδής
Δημ. Γήπεδο Αιγίου
Δημ. Στάδιο Καρδίτσας
Δημ. Γήπεδο Σερρών
Γήπεδο Δόξας Δράμας
Γηπ. Θ. Βαρδινογιάννης
Δημ. Στάδιο Σπάρτης
Γηπ. Κλεάνθη Βικελίδη
Δημ. Σταδ. Βέροιας
ΔΑΚ Γάλλου Ρεθύμνου
Γηπ. Γιάννης Παραλυκιδής
Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμ.
Δημ. Στάδιο Τρικάλων
Εθνικό Στάδιο Αλκαζάρ
Γηπ. Αγ. Αναργύρων Άρτας
Δημ. Στάδιο Καλλιθέας
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου
Γήπεδο Παναχαϊκής
Γηπ. Θ. Βαρδινογιάννης
Δημ. Στάδιο Καρδίτσας
Δημ. Γήπεδο Σερρών
Γήπεδο Δόξας Δράμας
Δημ. Στάδιο Σπάρτης
Γηπ. Κλεάνθη Βικελίδη
Γήπεδο Παναχαϊκής
Δημ. Σταδ. Βέροιας
Δημ. Στάδιο Αχαρνών
Δημ. Στάδιο Καρδίτσας
Δημ. Γήπεδο Αιγίου
Γηπ. Γιάννης Παραλυκιδής
Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμ.
Εθνικό Στάδιο Αλκαζάρ
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου
ΔΑΚ Γάλλου Ρεθύμνου
Δημ. Στάδιο Τρικάλων
Δημ. Στάδιο Καλλιθέας
Γήπεδο Δόξας Δράμας
Δημ. Στάδιο Σπάρτης
Γηπ. Κλεάνθη Βικελίδη
Γήπεδο Παναχαϊκής
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου
Γηπ. Αγ. Αναργύρων Άρτας
Δημ. Γήπεδο Σερρών
Δημ. Σταδ. Βέροιας
Δημ. Στάδιο Αχαρνών
Δημ. Γήπεδο Αιγίου
ΔΑΚ Γάλλου Ρεθύμνου
Δημ. Γήπεδο Σερρών
Δημ. Στάδιο Τρικάλων
Εθνικό Στάδιο Αλκαζάρ
Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμ.
Γηπ. Θ. Βαρδινογιάννης
Δημ. Στάδιο Καρδίτσας
Γηπ. Γιάννης Παραλυκιδής
Γηπ. Κλεάνθη Βικελίδη
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου
Γηπ. Αγ. Αναργύρων Άρτας
Δημ. Σταδ. Βέροιας
Δημ. Στάδιο Αχαρνών
Δημ. Στάδιο Καλλιθέας
Εθνικό Στάδιο Αλκαζάρ
Δημ. Στάδιο Σπάρτης
Γήπεδο Παναχαϊκής
Γήπεδο Δόξας Δράμας
ΔΑΚ Γάλλου Ρεθύμνου
Δημ. Στάδιο Σπάρτης
Δημ. Γήπεδο Σερρών
Γηπ. Θ. Βαρδινογιάννης
Δημ. Στάδιο Καρδίτσας
Δημ. Γήπεδο Αιγίου
Γηπ. Γιάννης Παραλυκιδής
Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμ.
Δημ. Σταδ. Βέροιας
Γήπεδο Παναχαϊκής
Δημ. Στάδιο Αχαρνών
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου
Γηπ. Αγ. Αναργύρων Άρτας
Δημ. Στάδιο Καλλιθέας
Εθνικό Στάδιο Αλκαζάρ
Δημ. Στάδιο Τρικάλων
Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμ.
ΔΑΚ Γάλλου Ρεθύμνου
Γηπ. Κλεάνθη Βικελίδη
Δημ. Στάδιο Σπάρτης
Δημ. Σταδ. Βέροιας
Γήπεδο Δόξας Δράμας
Δημ. Γήπεδο Σερρών
Γηπ. Θ. Βαρδινογιάννης
Δημ. Στάδιο Καρδίτσας
Δημ. Γήπεδο Αιγίου
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου
Δημ. Στάδιο Αχαρνών
Γηπ. Αγ. Αναργύρων Άρτας
Δημ. Στάδιο Καλλιθέας
Εθνικό Στάδιο Αλκαζάρ
Δημ. Στάδιο Τρικάλων
Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμ.
Γηπ. Γιάννης Παραλυκιδής
Δημ. Γήπεδο Αιγίου
ΔΑΚ Γάλλου Ρεθύμνου
Δημ. Στάδιο Αχαρνών
Γήπεδο Παναχαϊκής
Δημ. Σταδ. Βέροιας
Γηπ. Κλεάνθη Βικελίδη
Δημ. Στάδιο Σπάρτης
Γήπεδο Δόξας Δράμας
Δημ. Γήπεδο Σερρών
Γηπ. Θ. Βαρδινογιάννης
Δημ. Στάδιο Καλλιθέας
Εθνικό Στάδιο Αλκαζάρ
Δημ. Στάδιο Τρικάλων
Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμ.
Γηπ. Γιάννης Παραλυκιδής
Δημ. Γήπεδο Αιγίου
Δημ. Στάδιο Καρδίτσας
Γηπ. Θ. Βαρδινογιάννης
ΔΑΚ Γάλλου Ρεθύμνου
Γηπ. Αγ. Αναργύρων Άρτας
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου
Δημ. Στάδιο Αχαρνών
Δημ. Σταδ. Βέροιας
Γηπ. Κλεάνθη Βικελίδη
Γήπεδο Δόξας Δράμας
Γήπεδο Παναχαϊκής
Δημ. Στάδιο Σπάρτης
Εθνικό Στάδιο Αλκαζάρ
Δημ. Στάδιο Τρικάλων
Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμ.
Γηπ. Γιάννης Παραλυκιδής
Δημ. Γήπεδο Αιγίου
Δημ. Στάδιο Καρδίτσας
Γηπ. Θ. Βαρδινογιάννης
Δημ. Στάδιο Σπάρτης
Δημ. Γήπεδο Σερρών
ΔΑΚ Γάλλου Ρεθύμνου
Δημ. Στάδιο Καλλιθέας
Γηπ. Αγ. Αναργύρων Άρτας
Εθνικό Στάδιο Αλκαζάρ
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου
Δημ. Στάδιο Αχαρνών
Γήπεδο Παναχαϊκής
Γηπ. Κλεάνθη Βικελίδη
Δημ. Σταδ. Βέροιας
Γηπ. Θ. Βαρδινογιάννης
Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμ.
Γηπ. Γιάννης Παραλυκιδής
Δημ. Γήπεδο Αιγίου
Δημ. Στάδιο Καρδίτσας
Δημ. Γήπεδο Σερρών
Γήπεδο Δόξας Δράμας
Δημ. Στάδιο Σπάρτης
Δημ. Σταδ. Βέροιας
Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμ.
Εθνικό Στάδιο Αλκαζάρ
Δημ. Στάδιο Καλλιθέας
Γήπεδο Παναχαϊκής
ΔΑΚ Γάλλου Ρεθύμνου
Δημ. Στάδιο Τρικάλων
Γηπ. Αγ. Αναργύρων Άρτας
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου
Δημ. Στάδιο Αχαρνών
Δημ. Γήπεδο Αιγίου
Δημ. Στάδιο Καρδίτσας
Γηπ. Θ. Βαρδινογιάννης
Δημ. Γήπεδο Σερρών
Γήπεδο Δόξας Δράμας
Δημ. Στάδιο Σπάρτης
Δημ. Σταδ. Βέροιας
Γηπ. Κλεάνθη Βικελίδη
Δημ. Στάδιο Αχαρνών
Γηπ. Αγ. Αναργύρων Άρτας
Δημ. Στάδιο Τρικάλων
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου
ΔΑΚ Γάλλου Ρεθύμνου
Εθνικό Στάδιο Αλκαζάρ
Γηπ. Γιάννης Παραλυκιδής
Δημ. Στάδιο Καλλιθέας
Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμ.
Δημ. Γήπεδο Αιγίου
Γηπ. Κλεάνθη Βικελίδη
Γηπ. Αγ. Αναργύρων Άρτας
Δημ. Γήπεδο Σερρών
Γήπεδο Δόξας Δράμας
Γήπεδο Παναχαϊκής
Δημ. Στάδιο Σπάρτης
Γηπ. Θ. Βαρδινογιάννης
Δημ. Σταδ. Βέροιας
Δημ. Στάδιο Αχαρνών
Δημ. Στάδιο Καρδίτσας
ΔΑΚ Γάλλου Ρεθύμνου
Δημ. Στάδιο Καλλιθέας
Γηπ. Θ. Βαρδινογιάννης
Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμ.
Δημ. Στάδιο Τρικάλων
Δημ. Γήπεδο Αιγίου
Εθνικό Στάδιο Αλκαζάρ
Γηπ. Γιάννης Παραλυκιδής
Γηπ. Κλεάνθη Βικελίδη
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου
Δημ. Σταδ. Βέροιας
Γήπεδο Παναχαϊκής
Δημ. Στάδιο Καλλιθέας
Δημ. Στάδιο Αχαρνών
Γηπ. Αγ. Αναργύρων Άρτας
Γήπεδο Δόξας Δράμας
Δημ. Στάδιο Σπάρτης
Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμ.
ΔΑΚ Γάλλου Ρεθύμνου
Δημ. Στάδιο Καρδίτσας
Δημ. Στάδιο Τρικάλων
Γήπεδο Δόξας Δράμας
Δημ. Γήπεδο Αιγίου
Δημ. Γήπεδο Σερρών
Γηπ. Γιάννης Παραλυκιδής
Γηπ. Θ. Βαρδινογιάννης
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου
Δημ. Στάδιο Τρικάλων
Δημ. Στάδιο Καλλιθέας
Γηπ. Κλεάνθη Βικελίδη
Γηπ. Αγ. Αναργύρων Άρτας
Γήπεδο Παναχαϊκής
Δημ. Στάδιο Αχαρνών
Εθνικό Στάδιο Αλκαζάρ
Δημ. Σταδ. Βέροιας
Δημ. Στάδιο Σπάρτης
Γήπεδο Δόξας Δράμας
Δημ. Γήπεδο Αιγίου
ΔΑΚ Γάλλου Ρεθύμνου
Γηπ. Γιάννης Παραλυκιδής
Γηπ. Κλεάνθη Βικελίδη
Γηπ. Θ. Βαρδινογιάννης
Δημ. Στάδιο Καρδίτσας
Δημ. Γήπεδο Σερρών
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου
Γηπ. Αγ. Αναργύρων Άρτας
Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμ.
Γήπεδο Παναχαϊκής
Δημ. Στάδιο Καλλιθέας
Γηπ. Γιάννης Παραλυκιδής
Δημ. Στάδιο Αχαρνών
Εθνικό Στάδιο Αλκαζάρ
Δημ. Στάδιο Τρικάλων
Δημ. Στάδιο Σπάρτης
Δημ. Στάδιο Καρδίτσας
ΔΑΚ Γάλλου Ρεθύμνου
Γηπ. Κλεάνθη Βικελίδη
Γήπεδο Παναχαϊκής
Δημ. Γήπεδο Σερρών
Δημ. Σταδ. Βέροιας
Γηπ. Θ. Βαρδινογιάννης
Γήπεδο Δόξας Δράμας
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου
Δημ. Στάδιο Τρικάλων
Δημ. Στάδιο Καρδίτσας
Γηπ. Αγ. Αναργύρων Άρτας
Δημ. Στάδιο Καλλιθέας
Γηπ. Γιάννης Παραλυκιδής
Εθνικό Στάδιο Αλκαζάρ
Δημ. Γήπεδο Αιγίου
Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμ.
Δημ. Στάδιο Αχαρνών
Γήπεδο Παναχαϊκής
ΔΑΚ Γάλλου Ρεθύμνου
Δημ. Γήπεδο Σερρών
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου
Δημ. Στάδιο Σπάρτης
Γήπεδο Δόξας Δράμας
Δημ. Σταδ. Βέροιας
Γηπ. Κλεάνθη Βικελίδη