Διευκρινιστική ανακοίνωση όσον αφορά τη μεταβίβαση των μετοχών

Μετά από μεγάλη προσπάθεια μηνών του Προέδρου της ΠΑΕ, κ. Ιωάννη Μπύρου, για εξεύρεση βιώσιμης λύσης εναρμονισμένης με τα προαπαιτούμενα της αθλητικής και φορολογικής νομοθεσίας, δεν κατέστη εφικτό να υπάρξει ομαλή διαδοχή. Η ονομαστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ανέρχεται στο ποσό του 1.200.000,00 Ευρώ. Οι αποκτώντες τις μετοχές θα πρέπει να αποδείξουν το οικονομικό τους υπόβαθρο που εγγυάται και αποδεικνύει τη δυνατότητα απόκτησης των μετοχών. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών ελέγχει όλες τις λεπτομέρειες της συναλλαγής. Περαιτέρω, κατά την πεποίθηση του Προέδρου της ΠΑΕ, η ομάδα έχει ανάγκη από επενδυτές με καθαρή χρηματοδοτική δυναμική και δεν μπορεί να βασιστεί σε απλές προβλέψεις εσόδων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΕ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ