Διοίκηση

Γιάννης Μπύρος

πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος

Νίκος Ιωσηφίδης

αντιπρόεδρος

Γιάννης Βοστάνης

μέλος

Κυριακή Μπύρου

μέλος

Ανδρέας Οταπασίδης

μέλος