ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ

Το Δ.Σ. του Γ.Σ. «ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ» με τις υπ’ αριθ. 414/11-06-2018 και 415/19-06-2018 αποφάσεις του συγκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό στις 27-06-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του,
στην Αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Δράμας, (λόγω μη απαρτίας των μελών της στις 18/06/2018), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διοικητικός Απολογισμός από 1-1-2017 έως 31-12-2017
2. Οικονομικός Απολογισμός από 1-1-2017 έως 31-12-2017
3. Προϋπολογισμός 2018
4. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο από 01-01-2017 έως 31-12-2017
5. Έγκριση ενεργειών και πράξεων του Δ.Σ. και απαλλαγή των μελών του από τις ευθύνες
6. Διερεύνηση και καθορισμός ημερομηνιών για την τέλεση αρχαιρεσιών στο σύλλογο.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 11:00 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 14:00 (11 π.μ. – 2 μ.μ.)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 25210-37656

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ                                         ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΠΟΥΡΙΔΗΣ